Publikasies Click here for English

 

Boeke

Geld
Wat is jou waarde?

deur Philip Theunissen

An economical approach to agricultural machinery management

by Philip Theunissen
Finansiële rekordhouding vir ‘n boerdery

deur Philip Theunissen

Geld


Laai gerus uittreksels vanuit die boek af:

Resensie

Inhoudsopgawe

PDF-weergawe van die boek

Agricultural Machinery Management
Laai hoofstukke af:

Cover
Title
Cont
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5
Ch6
Ch7
Ch8
Ch9
Ch10
Ch11
Ch12
Ch13
Ch14
App1
App2
App3

 

Laai gerus uittreksels vanuit die boek af:

Voorwoord

Inhoudsopgawe

Hoofstuk 1 - Inleiding


Proefskrif

FINANSIëLE NORME VIR ‘N GEMENGDE BOERDERY IN DIE OOS-VRYSTAAT

Deur Philip Theunissen

Proefskrif voorgelê vir die graad Philosophiae Doctor in die Departement Ondernemingsbestuur aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

Promotor:  Prof. G.J. de Klerk

Produksiegidse
VERTAKKINGSBEGROTINGS 2022/23

MEGANISASIEKOSTE 2022/23

VertakkingsgidsLaai die Vertakkingsbegroting af vir 2022/23:

VERTAKKINGSBEGROTINGS 2022/23

 

MeganisasiegudsLaai die Meganisasiekostegids af vir 2022/23:

MEGANISASIEKOSTE 2022/23

Verslae

MAATSKAPPYHOOFDE SE VERGOEDING

BOERE

ETIEK

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

IS EXECUTIVE REMUNERATION OUT OF CONTROL?

 

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

VRYSTAATSE BOERE: "WE HAVE A GOOD STORY TO TELL!"

 

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

KOMMERSIëLE LANDBOU:
BRON VAN ARMOEDE OF SKEPPER VAN WELVAART?

 

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

KAN KOMMERSIËLE BOERDERYE MET KOMMUNALE
BOERDERYE VERVANG WORD?

 

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

RADIKALE EKONOMIESE TRANSFORMASIE HET REEDS
PLAASGEVIND … 150 JAAR GELEDE AL!

 

Cricket ethicsLaai die volledige verslag hier af:

A GUIDE TO SPORT ETHICS WITH SPECIFIC REFERENCE TO CRICKET

 

Terug na Bo