Publikasies Click here for English

 

Boeke

Geld
Wat is jou waarde?

deur Philip Theunissen

An economical approach to agricultural machinery management

by Philip Theunissen
Finansiële rekordhouding vir ‘n boerdery

deur Philip Theunissen

Geld


Laai gerus uittreksels vanuit die boek af:

Resensie

Inhoudsopgawe

PDF-weergawe van die boek

Agricultural Machinery Management
Laai hoofstukke af:

Cover
Title
Cont
Ch1
Ch2
Ch3
Ch4
Ch5
Ch6
Ch7
Ch8
Ch9
Ch10
Ch11
Ch12
Ch13
Ch14
App1
App2
App3

 

Laai gerus uittreksels vanuit die boek af:

Voorwoord

Inhoudsopgawe

Hoofstuk 1 - Inleiding


Produksiegidse
VERTAKKINGSBEGROTINGS 2015/16 MEGANISASIEKOSTE 2015/16

VertakkingsgidsLaai die Vertakkingsbegroting af vir 2015/16:

VERTAKKINGSBEGROTINGS 2015/16

 

MeganisasiegudsLaai die Meganisasiekostegids af vir 2015/16:

MEGANISASIEKOSTE 2015/16

Verslae

MAATSKAPPYHOOFDE SE VERGOEDING

BOERE

ETIEK

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

IS EXECUTIVE REMUNERATION OUT OF CONTROL?

 

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

VRYSTAATSE BOERE: "WE HAVE A GOOD STORY TO TELL!"

 

VertakkingsgidsLaai die volledige verslag hier af:

KOMMERSIëLE LANDBOU:
BRON VAN ARMOEDE OF SKEPPER VAN WELVAART?

Cricket ethicsLaai die volledige verslag hier af:

A GUIDE TO SPORT ETHICS WITH SPECIFIC REFERENCE TO CRICKET

 

Terug na Bo