Landbou Ekonomiese Artikels Click here for English

 

Bestuur Produksie
 1. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 1: ALGEMENE BESTUUR
 2. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 2: FINANSIëLE BESTUUR
 3. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 3: PRODUKSIEBESTUUR
 4. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 4: BEMARKINGSBESTUUR
 5. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 5: MENSLIKE HULPBRONBESTUUR
 6. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 6: ANNKOOPBESTUUR
 7. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 7: MEGANISASIEBESTUUR
 8. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 8: RISIKOBESTUUR
 9. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 9: ADMINISTRATIEWE BESTUUR
 10. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 10: VOLHOUBARE BESTUUR
 11. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 11: ERFOPVOLGINGSBESTUUR
 12. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 12: BESTUURSINLIGTING

BESIGHEIDSBEPLANNING VIR ‘N BOERDERY

HET GRAAN GETAAN OF KAN DIE BOER BLY STAAN?

LANDBOU-OORLEWING IN DIE NABYE TOEKOMS

MOENIE MET VOEDSELSEKURITEIT DOBBEL NIE!

KAN MIELIES WINSGEWEND GEPRODUSEER WORD? (2005/06)

KAN SUID-AFRIKA SE GRAANBOERE OORSEE MEEDING?

IS BESPROEIING DIE OORSAAK VAN GROOT GRAANSURPLUSSE?

MEGANISASIEKOSTE TOON KLEIN STYGING (2004)

WAAROM IS LANDBOUPRYSE SO LAAG?

DIE EFFEK VAN DIE DIESELPRYS OP BOERE

DIE EFFEK VAN GEEN MIELIE-AANPLANTINGS OP PLAASLIKE EKONOMIEË

DIE INVLOED VAN DIE STERK RAND OP KORING

DIE ROL VAN LANDBOU IN DIE EKONOMIE

KORINGVOORUITSIGTE LYK GOED (2002)

VOORUITSIGTE VIR GRAANGEWASSE LYK GOED (2002)

POLITIEKE KORREKTHEID KAN VOEDSELSEKURITEIT VERNIETIG

EKONOMIESE REALITEITE VAN VERSNELDE LAMSEISOENE

HET VOGBEWARING VRYSTAATSE KORING LAAT VERDAMP?

DROËBONE AS WINSGEWENDE GEWAS IN DIE OOS- EN WES-VRYSTAAT

Klimaat Finansieel

DIE EKONOMIESE IMPAK VAN ‘n DROOGTE

DIE EKONOMIESE IMPAK VAN ‘n DROOGTE (2)

DIE SON TREK WATER

MAK EL-NINO KAN SEER BYT!

OORSAKE VAN DIE DROOGTE

KLIMAATVERANDERLIKHEID HET MEER VRAE AS ANTWOORDE

IS 2015/16 DIE ERGSTE DROOGTE NOG?

'n EL NINO WAARBORG NIE 'N DROOGTE NIE

DIE WINDPOMP EN VOEDSELSEKURITEIT

VERKOELING EN VOEDSELSEKURITEIT

DIE ROOMAFSKEIER EN VOEDSELSEKURITEIT

DORINGDRAAD EN VOEDSELSEKURITEIT

HET PLAASGROND 'N SKROOTWAARDE?

GAAN DIE AARDE SY DRAKRAG OORSKRY?

MEGABOER GEBRUIK STAATSKAPING OM DROOGTE TE FNUIK

 

IS WILDSPYRSE 'N BORREL WAT KAN BARS?

HOEVEEL HEKTARE KAN ‘N STAATSAMPTENAAR BEKOSTIG?

IS INSETVERSEKERING DIE MOEITE WERD?

DIE KOSTEVOORDEEL VAN BESPROEIING

DIE WAARDE VAN MIELIERESTE

DIESEL AS BOERDERY-UITGAWE

WAT IS GROND SE WAARDE REGTIG?

WANNEER MOET 'N BOER HALT ROEP?

BITCOIN: GELD OF BORREL?

KAN SKULDVAARDIGHEID HELP OM WELVAART SKEP?

STEINHOFF SE MARKWAARDE WAS ‘N FUNDAMENTELE LEUEN

BOERE GAAN LANGTAND AAN AGRISEB BYT

PRYS, NIE POLITICI, MOET HULPBRONNE ALLOKEER

DIE LEUEN VAN GESTEELDE GROND

DIE EKONOMIESE GEVOLGE VAN GRONDONTEIENING

Meganisasie Resultate
 1. INLEIDING
 2. DIE KEUSE VAN MASJINERIE
 3. DIE DOELTREFFENDHEID VAN MASJINERIE
 4. DIE STRUKTUUR VAN MEGANISASIEKOSTE
 5. BESLUITNEMING BY DIE AANKOOP VAN ‘N TREKKER
 6. DIE PASSING VAN ‘N TREKKER EN ‘N IMPLEMENT
 7. TREKKERKRAG
 8. TREKKERPASSING
 9. KIES 'N TREKKER
 10. BEPLANNING VAN MASJINERIE SE KAPASITEIT
 11. DIE DAE WAT VIR BEWERKINGS BENODIG WORD
 12. BESKIKBARE BEWERKINGSDAE
 13. SKEDULERING VAN BEWERKINGS
 14. SKEDULERING VAN BEWERKINGS (II)

HOE HET BOERE IN 2005 GEVAAR

IS DAAR 'N LIKKEWAAN WAT DIE KOEIE UITSUIP?

DIE KOOPKRAG VAN KORING

KORING SE DEEG RYS WEER! (2002)

KORINGARE BUIG MAAR VOOR INVOERE (2006)

KORINGRESULTATE IS SWAKSTE IN BAIE JARE (2004)

SKAPE OP DEKGEWASSE

VAN DEKKING TOT VERKOPE … WAT KAN VERKEERD GAAN?

Uitvoer  

KANALE VIR DIE UITVOER VAN PRODUKTE

SLAGGATE VAN DIE UITVOERMARK


Die volgende artikel is slegs in Engels beskikbaar:

COMMERCIAL DEER FARMING IN NEW ZEALAND

 

Terug na Bo