Agricultural Articles Kliek hier vir Afrikaans

 

Management Production
The following articles are only available in Afrikaans:

 1. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 1: ALGEMENE BESTUUR
 2. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 2: FINANSIëLE BESTUUR
 3. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 3: PRODUKSIEBESTUUR
 4. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 4: BEMARKINGSBESTUUR
 5. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 5: MENSLIKE HULPBRONBESTUUR
 6. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 6: ANNKOOPBESTUUR
 7. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 7: MEGANISASIEBESTUUR
 8. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 8: RISIKOBESTUUR
 9. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 9: ADMINISTRATIEWE BESTUUR
 10. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 10: VOLHOUBARE BESTUUR
 11. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 11: ERFOPVOLGINGSBESTUUR
 12. GOEIE BESTUURSPRAKTYKE 12: BESTUURSINLIGTING

BESIGHEIDSBEPLANNING VIR ‘N BOERDERY

HET GRAAN GETAAN OF KAN DIE BOER BLY STAAN?

LANDBOU-OORLEWING IN DIE NABYE TOEKOMS

DOES FARM LAND HAVE A SCRAP VALUE?

DON'T GAMBLE WITH FOOD SECURITY!

CAN MAIZE BE GROWN PROFITABLY? (2005/06)

CAN SOUTH AFRICA COMPETE OVERSEAS?

HAS IRRIGATION CAUSED THE MAIZE SURPLUS?

MECHANISATION COST SHOWS SMALL INCREASE (2004)

SA AGRICULTURE AT CROSSROADS?

NO TILL OR NOT TO NO TILL?

THE PROFITABILITY OF COVER CROPS

The following articles are only available in Afrikaans:

DIE EFFEK VAN DIE DIESELPRYS OP BOERE

DIE EFFEK VAN GEEN MIELIE-AANPLANTINGS OP PLAASLIKE EKONOMIEË

DIE INVLOED VAN DIE STERK RAND OP KORING

DIE ROL VAN LANDBOU IN DIE EKONOMIE

KORINGVOORUITSIGTE LYK GOED (2002)

VOORUITSIGTE VIR GRAANGEWASSE LYK GOED (2002)

Climate Financial

THE ECONOMICAL IMPACT OF A DROUGHT


The following articles are only available in Afrikaans:

DIE EKONOMIESE IMPAK VAN ‘n DROOGTE

DIE SON TREK WATER

MAK EL-NINO KAN SEER BYT!

OORSAKE VAN DIE DROOGTE

HOW MUCH LAND COULD PAY A CIVIL SERVANT?

IS INPUT INSURANCE WORTH IT?

THE COST ADVANTAGE OF IRRIGATION

THE VALUE OF MAIZE STOVER

UNLOCKING THE TRUE VALUE OF LAND


The following articles are only available in Afrikaans:

DIESEL AS BOERDERY-UITGAWE

Machinery Results
The following articles are only available in Afrikaans:

 1. INLEIDING
 2. DIE KEUSE VAN MASJINERIE
 3. DIE DOELTREFFENDHEID VAN MASJINERIE
 4. DIE STRUKTUUR VAN MEGANISASIEKOSTE
 5. BESLUITNEMING BY DIE AANKOOP VAN ‘N TREKKER
 6. DIE PASSING VAN ‘N TREKKER EN ‘N IMPLEMENT
 7. TREKKERKRAG
 8. TREKKERPASSING
 9. KIES 'N TREKKER
 10. BEPLANNING VAN MASJINERIE SE KAPASITEIT
 11. DIE DAE WAT VIR BEWERKINGS BENODIG WORD
 12. BESKIKBARE BEWERKINGSDAE
 13. SKEDULERING VAN BEWERKINGS
 14. SKEDULERING VAN BEWERKINGS (II)

FARMERS DEEPER IN DEBT IN 2005

IS CLOVER MILKING THE TRADE DRY?

THE BUYING POWER OF WHEAT


The following articles are only available in Afrikaans:

KORING SE DEEG RYS WEER! (2002)

KORINGARE BUIG MAAR VOOR INVOERE (2006)

KORINGRESULTATE IS SWAKSTE IN BAIE JARE (2004)

 

Export  

COMMERCIAL DEER FARMING IN NEW ZEALAND


The following articles are only available in Afrikaans:

KANALE VIR DIE UITVOER VAN PRODUKTE

SLAGGATE VAN DIE UITVOERMARK

 

Back to Top