Financial Articles Kliek hier vir Afrikaans

 

Tax Business Structure

PART-TIME FARMERS’ LOSSES ARE BEING RING FENCED

TAX IMPLICATIONS WHEN BUYING A VEHICLE


The following articles are only available in Afrikaans:

BELASTINGBEPLANNING: HOU LINKS, GAAN REGS VERBY

BESPAAR BELASTING OP DIE WETTIGE MANIER

DIE EFFEK VAN DIE DIESEL KONSESSIE

HOE WERK DIE NUWE DIESEL KONSESSIE?

WATTER WAARDASIE IS DIE GOEIE VIR KAPITALE WINS?

WAT KOM DIE KEISER TOE?

IS DIE KEISER 'N BOELIE?

WHY YOU SHOULDN'T RUSH BEE


The following articles are only available in Afrikaans:

  1. DIE VIER PRODUKSIEFAKTORE
  2. DIE VIER BESIGHEIDSVORME
  3. DIE IDEALE STRUKTUUR VIR ‘N BOERDERY
Financial Management

The following articles are only available in Afrikaans:

BESPAAR BELASTING OP DIE WETTIGE MANIER

WAAR PAS FINANSIëLE BESTUUR IN 'N BOERDERY?

WAT IS GELD?

WAAR Lê GELD SE MAGSBALANS?

5 MINUTE VOOR EN NA SEKWESTRASIE

WAT IS 'N VKB-AANDEEL WERD?

INKOMSTEGAPING IS RELATIEF

SLAAN DIE BOERPOT

IS PLAASPRYSE TE HOOG?

KAN ‘n MIELIE MET ‘N HAMBURGER KRAGTE MEET?

KEEP THE FARM AND FAMILY TOGETHER


The following articles are only available in Afrikaans:

DIE EFFEK VAN BESTUUR OP WINS

WAARHEEN IS U BOERDERY OPPAD?

BETAAL JY DALK TE VEEL VIR ELEKTRISITEIT?

ESKOM HOU 'N PISTOOL TEEN ONS KOPPE

FLUITSPELERS GAAN DUUR BETAAL VIR ONRUS

DIE KOSTEVOORDEEL VAN BESPROEIING


Succession Business Competency
The following articles are only available in Afrikaans:

  1. INLEIDEND
  2. DIE FAMILIE SE EMOSIES EN BEHOEFTES
  3. DIE WERKING VAN DIE FAMILIESISTEEM
  4. AFTREEBEPLANNING VIR DIE UITREDENDE GESLAG
  5. DIE OORGANG
  6. VERSAMEL INLIGTING
  7. DIE KRITIEKE ASPEKTE
  8. STEL DOELWITTE
  9. BEPLANNINGSINSTRUMENTE
  10. BESIGHEIDSVORME
  11. DIE OPRIGTING VAN ‘N TRUST
  12. DIE ADMINISTRASIE VAN ‘N TRUST
  13. DIE BEëINDIGING VAN ‘N TRUST
  14. BEHEER VAN DIE TRUST
  15. BELASTING EN ERFOPVOLGING
  16. BTW EN ERFOPVOLGING
  17. ERFOPVOLGINGSPLAN: KOMPONENTE VAN DIE PLAN 
  18. ERFOPVOLGINGSPLAN: FINALISEER EN VOER DIE DOELWITTE UIT
  19. BEGRIP VIR DIE ERFOPVOLGER
  20. DIE TESTAMENT
  21. DIE BETROKKENES BY 'N TESTAMENT
  22. OORWEGINGS BY DIE OPSTELLING VAN  'N TESTAMENT
  23. 'N GELDIGE TESTAMENT
  24. DIE PROSES VAN BOEDELBEREDDERING
  25. DIE ADMINISTRASIE VAN DIE BOEDEL
  26. DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIE VAN DIE BOEDEL
  27. SLOT
The following articles are only available in Afrikaans:

  1. INLEIDING
  2. BASIESE BEGINSELS VAN FINANSIëLE REKORDHOUDING
  3. BRONDOKUMENTE
  4. VERANTWOORDELIKHEDE
  5. KONTRAKTE
  6. BELASBARE INKOMSTE
  7. BEGROTINGS
  8. BESLOTE KORPORASIES
  9. DIENSOOREENKOMSTE
  10. BRUTO INKOMSTE
  11. JOU BESIGHEID EN SARS
  12. BEWYS VAN UITGAWES
  13. DIE FINANSIëLE BESTUURDER
  14. BELASTINGVERLIGTING VIR KLEIN EN MEDIUM SAKE-ONDERNEMINGS
  15. WANNEER IS BELASTING BETAALBAAR
  16. TYDSBESTUUR
  17. OORSAKE VAN MISLUKKINGS
  18. DIE LAASTE WOORD

 

Back to Top