Finansiële Artikels Click here for English

 

Belasting Besigheidstruktuur

DEELTYDSE BOERE SE VERLIESE WORD OMGRENS

BELASTINGIMPLIKASIES BY DIE AANKOOP VAN 'N VOERTUIG

BELASTINGBEPLANNING: HOU LINKS, GAAN REGS VERBY

BESPAAR BELASTING OP DIE WETTIGE MANIER

DIE EFFEK VAN DIE DIESEL KONSESSIE

HOE WERK DIE NUWE DIESEL KONSESSIE?

WATTER WAARDASIE IS DIE GOEIE VIR KAPITALE WINS?

WAT KOM DIE KEISER TOE?

IS DIE KEISER 'N BOELIE?

DIE EFFEK VAN KWB SE VERHOOGDE INSLUITINGS

HANTEER KAPITAALWINS IN GEVAL VAN DROOGTE

MOENIE OORHAASTIG BEE NIE

 1. DIE VIER PRODUKSIEFAKTORE
 2. DIE VIER BESIGHEIDSVORME
 3. DIE IDEALE STRUKTUUR VIR ‘N BOERDERY

BOERE SE OUDERDOM IS NIE 'n KRISIS

SKAALEKONOMIE: IS GROTER BETER?

IS EENMANSAKE SE DAE GETEL?

KOMMERSIëLE LANDBOU: BRON VAN ARMOEDE OF SKEPPER VAN WELVAART?

WAT MAAK JY MET JOU RYKDOM?

AS DIE SAAMBOERDERY NIE WERK NIEFinansieel Bestuur

BESPAAR BELASTING OP DIE WETTIGE MANIER

WAAR PAS FINANSIëLE BESTUUR IN 'N BOERDERY?

WAT IS GELD?

WAAR Lê GELD SE MAGSBALANS?

5 MINUTE VOOR EN NA SEKWESTRASIE

WAT IS 'N VKB-AANDEEL WERD?

INKOMSTEGAPING IS RELATIEF

SLAAN DIE BOERPOT

IS PLAASPRYSE TE HOOG?

KAN ‘n MIELIE MET ‘N HAMBURGER KRAGTE MEET?

GELD IS RELATIEF

ONSIGBARE HAND KASTY PRESIDENT ZUMA

ADAM SMITH: EKONOMIESE VRYHEIDSVEGTER

MOET GRONDBEWARING OP JOU BALANSSTAAT WEES?

HOU DIE BOERDERY IN DIE FAMILIE

HOU DIE BOERDERY IN DIE FAMILIE (HERSIEN)

DIE EFFEK VAN BESTUUR OP WINS

WAARHEEN IS U BOERDERY OPPAD?

BETAAL JY DALK TE VEEL VIR ELEKTRISITEIT?

ESKOM HOU 'N PISTOOL TEEN ONS KOPPE

FLUITSPELERS GAAN DUUR BETAAL VIR ONRUS

DIE KOSTEVOORDEEL VAN BESPROEIING

PLAASWERKERS VERLOOR TEEN MARKKRAGTE

WIE IS REGTIG HONGER?

DIE WAARDE VAN ARBEID IS 'N PROBLEEM

OU BELOFTES IN NUWE VERPAKKING VERKOOP NIE

KAN VROUE BOER?

BOER VIR OPTIMALE WINS – IS DIT MOONTLIK?

Erfopvolging Besigheidsbevoegdheid
 1. INLEIDEND
 2. DIE FAMILIE SE EMOSIES EN BEHOEFTES
 3. DIE WERKING VAN DIE FAMILIESISTEEM
 4. AFTREEBEPLANNING VIR DIE UITREDENDE GESLAG
 5. DIE OORGANG
 6. VERSAMEL INLIGTING
 7. DIE KRITIEKE ASPEKTE
 8. STEL DOELWITTE
 9. BEPLANNINGSINSTRUMENTE
 10. BESIGHEIDSVORME
 11. DIE OPRIGTING VAN ‘N TRUST
 12. DIE ADMINISTRASIE VAN ‘N TRUST
 13. DIE BEëINDIGING VAN ‘N TRUST
 14. BEHEER VAN DIE TRUST
 15. BELASTING EN ERFOPVOLGING
 16. BTW EN ERFOPVOLGING
 17. ERFOPVOLGINGSPLAN: KOMPONENTE VAN DIE PLAN 
 18. ERFOPVOLGINGSPLAN: FINALISEER EN VOER DIE DOELWITTE UIT
 19. BEGRIP VIR DIE ERFOPVOLGER
 20. DIE TESTAMENT
 21. DIE BETROKKENES BY 'N TESTAMENT
 22. OORWEGINGS BY DIE OPSTELLING VAN  'N TESTAMENT
 23. 'N GELDIGE TESTAMENT
 24. DIE PROSES VAN BOEDELBEREDDERING
 25. DIE ADMINISTRASIE VAN DIE BOEDEL
 26. DIE LIKWIDASIE EN DISTRIBUSIE VAN DIE BOEDEL
 27. SLOT
 1. INLEIDING
 2. BASIESE BEGINSELS VAN FINANSIëLE REKORDHOUDING
 3. BRONDOKUMENTE
 4. VERANTWOORDELIKHEDE
 5. KONTRAKTE
 6. BELASBARE INKOMSTE
 7. BEGROTINGS
 8. BESLOTE KORPORASIES
 9. DIENSOOREENKOMSTE
 10. BRUTO INKOMSTE
 11. JOU BESIGHEID EN SARS
 12. BEWYS VAN UITGAWES
 13. DIE FINANSIëLE BESTUURDER
 14. BELASTINGVERLIGTING VIR KLEIN EN MEDIUM SAKE-ONDERNEMINGS
 15. WANNEER IS BELASTING BETAALBAAR
 16. TYDSBESTUUR
 17. OORSAKE VAN MISLUKKINGS
 18. DIE LAASTE WOORD

 

Terug na Bo